КОНТАКТ

Тел.:
Е-пошта: info@tiandemk.mk

Анкарска 29а/ло.8
1000 Скопје, Р.Македонија

Целосна подршка
во разговор преку Facebook

За нарачка на производи до 1000 ден доставата изнесува 140 ден.
За нарачка на производи над 1001 ден доставата изнесува 110 ден.